Mer film på webbplatsen, er hemsida!

Vilken genomslagskraft skulle "Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul" och "Karl-Bertil Jonssons julafton" fått om text och statiska bilder hade valts?

Är varumärket ICA bekant?

Om det är korta, kalla fakta ni förmedlar, så kanske ensam text kan fungera.

Men annars?

Vilken upplevelse vill ni ge besökaren?
Hur inger ni förtroende?
Är aktualiteter viktigt?

Klicka på knappen för att se exempel
Exempel

Intressant? Tag kontakt!
Robert Hagqvist innehållsmakare

Posted by Robert Hagqvist on 2020-02-09

Fake news: Uppåtgående rulltrappor avgiftsbeläggs

I samstämmiga rykten påstås att från och med 1 juli i år kommer uppåtgående rulltrappor inom Stockholms län att avgiftsbeläggas. Priset kommer att motsvara kostnaden för att resa med SL. Den praktiska hanteringen kommer även den att motsvara SL:s. Särskilda rulltrappsvakter stationeras vid rulltrapporna. Avgift för stillastående rulltrappor kommer ej att krävas. Finns det då Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2019-07-01

Fake News: Förbud mot plastbåtar och förbränningsmotorer i Mälaren

Envisa rykten gör gällande att det finns ett starkt stöd bland beslutsfattande miljöivrare att införa ett totalt förbud mot plastbåtar och förbränningsmotorer i Mälaren. Det hävdas att det inte är den vetenskapliga grunden som driver på. Förbudet ska i första hand ses som ett starkt ställningstagande för en bättre miljö. Förbudet skall även omfatta luftmadrasser Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2019-02-28

Fake News: Halkbekämpningen vinterkräkboven!

Från osäkra källor meddelas nu att fullt krig råder mellan forskarna kring vinterkräkets ursprung och smittvägar. Att smittan skulle vara luftburen tycks man överlag vara överens om, men inte om källan. En ytterlighetsfalang hävdar att det är halkbekämpningen för gångtrafikanternas fromma, som är den viktigaste källan för smittan. I sand och grus som återanvänds år Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2018-10-21

Fake News: Pendeltågsresenärer friskare än andra

Enligt ännu obekräftade uppgifter är pendeltågsresenärer friskare än övriga befolkningen. Utöver en härdande exponering för en riklig och varierad smittflora, påstås de troliga orsakerna vara magnetfältet i pendeltågsmiljön som stimulerar kroppens cellförnyelse. Oregelbundenheten i pendeltågstrafiken har som positiv effekt medfört en kontinuerlig träning i hälsofrämjande stresstålighet. Dessa faktorer skulle alltså vara anledningen till det bättre Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2018-09-09

Fake News: Röstköp 2018 utsatt för bedrägerier och uteblivna betalningar

Från osäker källa meddelas nu att Röstköp 2018 utsatts för omfattande bedrägerier. Röstsäljare har trots frikostiga ersättningar ej röstat såsom avtalats. Köpare bland de politiska partierna har ej betalat för tjänsten. Vidare meddelas att beroende på att rösthandel på det sätt som den nu har bedrivits är olaglig, så kommer Röstköp 2018 ej att göra Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2018-07-29

Real News: Äntligen regn i Kungsängen

Endast enstaka millimeter regn sedan Midsommarafton, eldnings- och grillförbud, runt 30 grader och alldeles för hett sedan flera veckor. Så kom nu äntligen regnet och det med besked! 27 millimeter nu på morgonkvisten med buller och bång. Efter lunch ytterligare kraftfulla påspädningar. Hurra! Från vanligtvis trovärdig källa uppges att speciellt mår nu persiljan riktigt bra.

Posted by Robert Hagqvist on 2018-06-22

Real news: Vädret Kungsängen

Till i morse och ett dygn bakåt, 7,5 mm regn. Under midsommarafton, allt från strålande sol till strilande regn. Kalasbra väder för gräsmattorna! Nu ger vi och tar vi järnet! Skål!

Posted by Robert Hagqvist on 2018-06-07

Fake News: Nordkorea koloniserar månen

Rykten på Internet gör gällande att Nordkorea nu tar ledningen i rymdkapplöpningen. Nyligen skall Kim Jong-Un ha gett order om att koloniseringen av månen skall starta. Tre stationer står klara sedan januari. Forskningsgrupper kring mineral och energi befolkar den mellersta stationen kring midsommar. Den bild som sägs vara bevis för månstationernas existens, anses från experthåll Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2018-04-24

Fake News: Förbud införs mot Harley-Davidson-motorcyklar

Enligt obekräftade och fullständigt horribla uppgifter, införs från och med den 1 maj 2018 ett förbud mot framförande av Harley-Davidson-motorcyklar på Strandvägen i Kungsängen nordväst om Stockholm. Beslutet ska ha tagits efter omfattande lobbying från främst två tunga grupperingar. Ornitologisk Front uppges hävda att ändernas fjäderbildning hämmas av de speciella frekvenser som ljudet från Harley-Davidson-motorcyklar Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2018-04-12

Real News: Vårdadministratörer får jobb

Från vanligtvis trovärdig källa meddelas nu att samtliga elever från en vårdadministratörsutbildning i Haninge söder om Stockholm som sökt jobb, redan nu innan examen, fått det drömjobb de velat få. Myndigheternas satsning på jobbinriktade utbildningar har uppenbarligen haft effekt. De styrande gratuleras. Nu förväntas vårdköerna bli ytterligare lite kortare. Läkare och övrig vårdpersonal avlastas det Read More …