Bild1
Bild2
Bild1

Är det med text du kommunicerar?
Då har du inte kommit rätt.
Sök vidare!

Siktar du lite högre?

Vi hjälper till med aktuell och informerande bild, ljud och video och i viss mån text.
Men ingen jävla reklamfilm!
Det hittar du bättre någon annan stans.

När vi lyckas, ger vi dina besökare en bättre upplevelse.
Vi hjälper dig att berätta hur det är. 🙂
Vad har du att berätta?

Berätta!

Posted by Robert Hagqvist on 2022-05-06

Real news: Världen kan bli bra för alla!

Från flera håll kommer nu signaler om att det trots de många otäckheterna omkring oss just nu, finns förutsättningar för att det framöver ska kunna bli bättre för alla på vårt härliga klot. Framtiden må bekräfta.  

Posted by Robert Hagqvist on 2022-01-11

Real News: Xenter startar Medicinsk sekreterare hösten 2022

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelar idag att utbildningsanordnaren Xenter Botkyrka beviljats start av ”Medicinsk sekreterare” hösten 2022.  https://www.myh.se/yrkeshogskolan/resultat-ansokningsomgangar/resultat-for-yrkeshogskolan Den befarade bristen på medicinska sekreterare minskar. Om utbildningen:  https://www.xenter.se/utbildning/medicinsk-sekreterare

Posted by Robert Hagqvist on 2021-12-08

Fake news: Telefonförsäljning förbjuds

Från okänd källa meddelas nu att all konsumentriktad försäljning och marknadsföring via telefon oavsett samtycke, blir förbjudet efter den 1 juli. Även SMS omfattas. Förbudsministeriet låter meddela att flera förbud är under beredning, men vill inte kommentera det enskilda förbudet.

Posted by Robert Hagqvist on 2020-02-09

Fake news: Uppåtgående rulltrappor avgiftsbeläggs

I samstämmiga rykten påstås att från och med 1 juli i år kommer uppåtgående rulltrappor inom Stockholms län att avgiftsbeläggas. Priset kommer att motsvara kostnaden för att resa med SL. Den praktiska hanteringen kommer även den att motsvara SL:s. Särskilda rulltrappsvakter stationeras vid rulltrapporna. Avgift för stillastående rulltrappor kommer ej att krävas. Finns det då Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2019-07-01

Fake News: Förbud mot plastbåtar och förbränningsmotorer i Mälaren

Envisa rykten gör gällande att det finns ett starkt stöd bland beslutsfattande miljöivrare att införa ett totalt förbud mot plastbåtar och förbränningsmotorer i Mälaren. Det hävdas att det inte är den vetenskapliga grunden som driver på. Förbudet ska i första hand ses som ett starkt ställningstagande för en bättre miljö. Förbudet skall även omfatta luftmadrasser Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2019-02-28

Fake News: Halkbekämpningen vinterkräkboven!

Från osäkra källor meddelas nu att fullt krig råder mellan forskarna kring vinterkräkets ursprung och smittvägar. Att smittan skulle vara luftburen tycks man överlag vara överens om, men inte om källan. En ytterlighetsfalang hävdar att det är halkbekämpningen för gångtrafikanternas fromma, som är den viktigaste källan för smittan. I sand och grus som återanvänds år Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2018-10-21

Fake News: Pendeltågsresenärer friskare än andra

Enligt ännu obekräftade uppgifter är pendeltågsresenärer friskare än övriga befolkningen. Utöver en härdande exponering för en riklig och varierad smittflora, påstås de troliga orsakerna vara magnetfältet i pendeltågsmiljön som stimulerar kroppens cellförnyelse. Oregelbundenheten i pendeltågstrafiken har som positiv effekt medfört en kontinuerlig träning i hälsofrämjande stresstålighet. Dessa faktorer skulle alltså vara anledningen till det bättre Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2018-09-09

Fake News: Röstköp 2018 utsatt för bedrägerier och uteblivna betalningar

Från osäker källa meddelas nu att Röstköp 2018 utsatts för omfattande bedrägerier. Röstsäljare har trots frikostiga ersättningar ej röstat såsom avtalats. Köpare bland de politiska partierna har ej betalat för tjänsten. Vidare meddelas att beroende på att rösthandel på det sätt som den nu har bedrivits är olaglig, så kommer Röstköp 2018 ej att göra Read More …

Posted by Robert Hagqvist on 2018-07-29

Real News: Äntligen regn i Kungsängen

Endast enstaka millimeter regn sedan Midsommarafton, eldnings- och grillförbud, runt 30 grader och alldeles för hett sedan flera veckor. Så kom nu äntligen regnet och det med besked! 27 millimeter nu på morgonkvisten med buller och bång. Efter lunch ytterligare kraftfulla påspädningar. Hurra! Från vanligtvis trovärdig källa uppges att speciellt mår nu persiljan riktigt bra.

Posted by Robert Hagqvist on 2018-06-22

Real news: Vädret Kungsängen

Till i morse och ett dygn bakåt, 7,5 mm regn. Under midsommarafton, allt från strålande sol till strilande regn. Kalasbra väder för gräsmattorna! Nu ger vi och tar vi järnet! Skål!