mars 29, 2023 Robert Hagqvist No comments exist

Att stava mail med ”ej” istället för ”ai”, är ett flagrant lingvistiskt övergrepp av aldrig tidigare skådat slag och med all kraft borde den horribla användningen omedelbart stoppas.

januari 11, 2022 Robert Hagqvist No comments exist

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelar idag att utbildningsanordnaren Xenter Botkyrka beviljats start av ”Medicinsk sekreterare” hösten 2022.  https://www.myh.se/yrkeshogskolan/resultat-ansokningsomgangar/resultat-for-yrkeshogskolan Den befarade bristen på medicinska sekreterare minskar. Om utbildningen:  https://www.xenter.se/utbildning/medicinsk-sekreterare

december 8, 2021 Robert Hagqvist No comments exist

Från okänd källa meddelas nu att all konsumentriktad försäljning och marknadsföring via telefon oavsett samtycke, blir förbjudet efter den 1 juli. Även SMS omfattas. Förbudsministeriet låter meddela att flera förbud är under beredning, men vill inte kommentera det enskilda förbudet.

februari 9, 2020 Robert Hagqvist No comments exist

I samstämmiga rykten påstås att från och med 1 juli i år kommer uppåtgående rulltrappor inom Stockholms län att avgiftsbeläggas. Priset kommer att motsvara kostnaden för att resa med SL. Den praktiska hanteringen kommer även den att motsvara SL:s. Särskilda rulltrappsvakter stationeras vid rulltrapporna. Avgift för stillastående rulltrappor kommer ej att krävas. Finns det då…