Månad: september 2018

september 9, 2018 Robert Hagqvist No comments exist

Från osäker källa meddelas nu att Röstköp 2018 utsatts för omfattande bedrägerier. Röstsäljare har trots frikostiga ersättningar ej röstat såsom avtalats. Köpare bland de politiska partierna har ej betalat för tjänsten. Vidare meddelas att beroende på att rösthandel på det sätt som den nu har bedrivits är olaglig, så kommer Röstköp 2018 ej att göra…