Fake News: Pendeltågsresenärer friskare än andra

oktober 21, 2018 Robert Hagqvist No comments exist

Enligt ännu obekräftade uppgifter är pendeltågsresenärer friskare än övriga befolkningen. Utöver en härdande exponering för en riklig och varierad smittflora, påstås de troliga orsakerna vara magnetfältet i pendeltågsmiljön som stimulerar kroppens cellförnyelse. Oregelbundenheten i pendeltågstrafiken har som positiv effekt medfört en kontinuerlig träning i hälsofrämjande stresstålighet. Dessa faktorer skulle alltså vara anledningen till det bättre hälsoläget bland pendeltågsresenärerna. Några uppgifter om ursprunget till dessa uppgifter har inte gått att få fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *