Fake News: Pendeltågsresenärer friskare än andra

Enligt ännu obekräftade uppgifter är pendeltågsresenärer friskare än övriga befolkningen. Utöver en härdande exponering för en riklig och varierad smittflora, påstås de troliga orsakerna vara magnetfältet i pendeltågsmiljön som stimulerar kroppens cellförnyelse. Oregelbundenheten i pendeltågstrafiken har som positiv effekt medfört en kontinuerlig träning i hälsofrämjande stresstålighet. Dessa faktorer skulle alltså vara anledningen till det bättre hälsoläget bland pendeltågsresenärerna. Några uppgifter om ursprunget till dessa uppgifter har inte gått att få fram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *