Fake news: Uppåtgående rulltrappor avgiftsbeläggs

februari 9, 2020 Robert Hagqvist No comments exist

I samstämmiga rykten påstås att från och med 1 juli i år kommer uppåtgående rulltrappor inom Stockholms län att avgiftsbeläggas.
Priset kommer att motsvara kostnaden för att resa med SL.
Den praktiska hanteringen kommer även den att motsvara SL:s.
Särskilda rulltrappsvakter stationeras vid rulltrapporna.
Avgift för stillastående rulltrappor kommer ej att krävas.
Finns det då en risk att okynnesanvändningen av nödstoppen ökar?
Den nya avgiften innebär bland annat att SL-resenärer med avstigning vid stationer där trappor ej är ett alternativ, får dubbel kostnad.
Som en service kommer SL-resenärer kunna få rulltrappskostnaden inbakad i ordinarie färdbeviset.
Den officiella anledningen sägs vara finansiering av tätare serviceintervaller.
Därmed sänks frekvensen rusande rulltrappor.
Elaka tungor påstår att syftet är något helt annat.
Rulltrappsavgiften ska bidra till att täcka konsultkostnader inom Region Stockholm.
Det har inte varit möjligt att spåra källan för ryktet.
Ej heller har någon av de sökta beslutsfattarna velat yttra sig i frågan.
Tills vidare avskrivs det hela som ett falskt rykte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *