Fake News: Förbud mot plastbåtar och förbränningsmotorer i Mälaren

Envisa rykten gör gällande att det finns ett starkt stöd bland beslutsfattande miljöivrare att införa ett totalt förbud mot plastbåtar och förbränningsmotorer i Mälaren.

Det hävdas att det inte är den vetenskapliga grunden som driver på. Förbudet ska i första hand ses som ett starkt ställningstagande för en bättre miljö. Förbudet skall även omfatta luftmadrasser och badleksaker av plast. Dock, fiskeredskap undantas.

Båtmaterialverket dementerar och meddelar att inga diskussioner förs angående plastbåtsförbud.

Fake News: Halkbekämpningen vinterkräkboven!

Från osäkra källor meddelas nu att fullt krig råder mellan forskarna kring vinterkräkets ursprung och smittvägar. Att smittan skulle vara luftburen tycks man överlag vara överens om, men inte om källan. En ytterlighetsfalang hävdar att det är halkbekämpningen för gångtrafikanternas fromma, som är den viktigaste källan för smittan. I sand och grus som återanvänds år efter år utan mellanliggande sterilisering ackumuleras smittor från avföring och uppkastningar. Dessa hamnar sedan med allt större effekt på de halkbekämpade offentliga platserna. Smittorna ”övervintrar” och ökar alltså i styrka vid återanvändningen. Området pendeltågsperronger skulle ur detta perspektiv vara speciellt intressant. Dock, från seriöst håll hörs att, denna dramatiska hypotes enbart syftar till ökade forskningsanslag och att en vetenskaplig grund saknas. Förhoppningsvis kommer detta infekterade område framöver att kunna beskrivas med väl underbygda fakta.

Fake News: Pendeltågsresenärer friskare än andra

Enligt ännu obekräftade uppgifter är pendeltågsresenärer friskare än övriga befolkningen. Utöver en härdande exponering för en riklig och varierad smittflora, påstås de troliga orsakerna vara magnetfältet i pendeltågsmiljön som stimulerar kroppens cellförnyelse. Oregelbundenheten i pendeltågstrafiken har som positiv effekt medfört en kontinuerlig träning i hälsofrämjande stresstålighet. Dessa faktorer skulle alltså vara anledningen till det bättre hälsoläget bland pendeltågsresenärerna. Några uppgifter om ursprunget till dessa uppgifter har inte gått att få fram.

Fake News: Röstköp 2018 utsatt för bedrägerier och uteblivna betalningar

Från osäker källa meddelas nu att Röstköp 2018 utsatts för omfattande bedrägerier.
Röstsäljare har trots frikostiga ersättningar ej röstat såsom avtalats.
Köpare bland de politiska partierna har ej betalat för tjänsten.
Vidare meddelas att beroende på att rösthandel på det sätt som den nu har bedrivits är olaglig, så kommer Röstköp 2018 ej att göra någon polisanmälan.
Förlusterna sägs uppvägas av stora vinstmarginaler i övriga lojalitetstjänster.
Sanningshalten i dessa uppgifter har ej kunnat fastställas.

Real News: Äntligen regn i Kungsängen

Endast enstaka millimeter regn sedan Midsommarafton, eldnings- och grillförbud, runt 30 grader och alldeles för hett sedan flera veckor. Så kom nu äntligen regnet och det med besked! 27 millimeter nu på morgonkvisten med buller och bång. Efter lunch ytterligare kraftfulla påspädningar. Hurra! Från vanligtvis trovärdig källa uppges att speciellt mår nu persiljan riktigt bra.

Fake News: Nordkorea koloniserar månen

Rykten på Internet gör gällande att Nordkorea nu tar ledningen i rymdkapplöpningen. Nyligen skall Kim Jong-Un ha gett order om att koloniseringen av månen skall starta. Tre stationer står klara sedan januari. Forskningsgrupper kring mineral och energi befolkar den mellersta stationen kring midsommar. Den bild som sägs vara bevis för månstationernas existens, anses från experthåll vara en helt vanlig fotografisk bild av månen. I övrigt finns just nu inga som helst bevis för Nordkoreas månkolonisering.

Fake News: Förbud införs mot Harley-Davidson-motorcyklar

Enligt obekräftade och fullständigt horribla uppgifter, införs från och med den 1 maj 2018 ett förbud mot framförande av Harley-Davidson-motorcyklar på Strandvägen i Kungsängen nordväst om Stockholm. Beslutet ska ha tagits efter omfattande lobbying från främst två tunga grupperingar. Ornitologisk Front uppges hävda att ändernas fjäderbildning hämmas av de speciella frekvenser som ljudet från Harley-Davidson-motorcyklar innehåller. Jämlikhetsrörelsen Vi Finner Oss Inte Längre uppges ha bevis för att ljudet stimulerar härskarkultur. Det framgår inte om motorcyklar av annat fabrikat med Harley-Davidson-liknande ljud kommer att förbjudas. Med största sannolikhet är dessa uppgifter rent nonsens.

Real News: Vårdadministratörer får jobb

Från vanligtvis trovärdig källa meddelas nu att samtliga elever från en vårdadministratörsutbildning i Haninge söder om Stockholm som sökt jobb, redan nu innan examen, fått det drömjobb de velat få. Myndigheternas satsning på jobbinriktade utbildningar har uppenbarligen haft effekt. De styrande gratuleras. Nu förväntas vårdköerna bli ytterligare lite kortare. Läkare och övrig vårdpersonal avlastas det administrativa arbetet och får patienten mer i fokus.

Fake News: President Donald Trump besöker Upplands-Bro den 6 juni

Enligt obekräftade uppgifter kommer USA´s president Donald Trump på kort besök till Kungsängen i Upplands-Bro nordväst om Sveriges huvudstad Stockholm på Sveriges nationaldag den 6 juni. Anledningen uppges vara president Trumps behov att befästa viljan till gott samarbete med mediala personligheter inom EU. Upplands-Bro kommunledning har ej kunnat nås för kommentar. Säkerhetsarrangemangen förväntas få stor påverkan på pendeltågstrafiken.