Fake News: Halkbekämpningen vinterkräkboven!

februari 28, 2019 Robert Hagqvist No comments exist

Från osäkra källor meddelas nu att fullt krig råder mellan forskarna kring vinterkräkets ursprung och smittvägar. Att smittan skulle vara luftburen tycks man överlag vara överens om, men inte om källan. En ytterlighetsfalang hävdar att det är halkbekämpningen för gångtrafikanternas fromma, som är den viktigaste källan för smittan. I sand och grus som återanvänds år efter år utan mellanliggande sterilisering ackumuleras smittor från avföring och uppkastningar. Dessa hamnar sedan med allt större effekt på de halkbekämpade offentliga platserna. Smittorna ”övervintrar” och ökar alltså i styrka vid återanvändningen. Området pendeltågsperronger skulle ur detta perspektiv vara speciellt intressant. Dock, från seriöst håll hörs att, denna dramatiska hypotes enbart syftar till ökade forskningsanslag och att en vetenskaplig grund saknas. Förhoppningsvis kommer detta infekterade område framöver att kunna beskrivas med väl underbygda fakta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *