Fake News: Röstköp 2018 utsatt för bedrägerier och uteblivna betalningar

september 9, 2018 Robert Hagqvist No comments exist

Från osäker källa meddelas nu att Röstköp 2018 utsatts för omfattande bedrägerier.
Röstsäljare har trots frikostiga ersättningar ej röstat såsom avtalats.
Köpare bland de politiska partierna har ej betalat för tjänsten.
Vidare meddelas att beroende på att rösthandel på det sätt som den nu har bedrivits är olaglig, så kommer Röstköp 2018 ej att göra någon polisanmälan.
Förlusterna sägs uppvägas av stora vinstmarginaler i övriga lojalitetstjänster.
Sanningshalten i dessa uppgifter har ej kunnat fastställas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *